Croeso i Wefan Ysgol Maenofferen

Mae'r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am wahanol agweddau o'r ysgol. Cliciwch ar y dolennau isod am ragor o wybodaeth.

criw Yr Ysgol
Gwybodaeth gyffredinol a gweinyddol, gan gynnwys ethos yr ysgol, oriau'r ysgol, gofal bugeiliol a diogelwch.

Personél
Staff yr ysgol ac aelodau'r Corff Llywodraethol.

Cwricwlwm
Beth sydd yn cael ei ddysgu i'n disgyblion.

Anghenion Arbennig
Ein darpariaeth ar gyfer disgyblion ag anghenion addysgol arbennig.

Ymddygiad
Amlinelliad o Gôd Ymddygiad a Disgyblaeth yr ysgol.

Defnyddio'r Gymraeg
Sut mae defnydd ac addysgu'r Gymraeg yn rhan o gwricwlwm yr ysgol.

Gweithgareddau Ychwanegol
Beth sydd ar gael i'r disgyblion tu hwnt i'r dosbarth.

Canlyniadau TASau 2001
Dyma sut wnaeth yr ysgol berfformio yn y pedwar pwnc craidd o'i gymharu a holl ysgolion Cymru.

Pen y Dudalen
Pen y Dudalen

CARTREF | YR YSGOL | PERSONÉL | CWRICWLWM | ANGHENION ARBENNIG
YMDDYGIAD | DEFNYDDIO'R GYMRAEG | GWEITHGAREDDAU YCHWANEGOL